Gå til hoved-indholdSkip to page footer

Teleforeningen

Om Teleforeningen

Teleforeningen blev oprettet den 19. marts 2003.

Foreningen støtter aktiviteter for medlemmer samt socialpolitiske aktiviteter. Det kan være skovtur for pensionister, bowlingstævne, fodboldstævne, julefest eller andre spændende aktiviteter. Foreningen udbetaler også begravelseshjælp. Foreningen støtter tillidsvalgtes uddannelse for at styrke dem i deres daglige arbejde.

Bestyrelsen består af formand John Schwartzbach, kasserer Hanne Trebbien, næstformand Svend-Erik Nielsen, Robert Larsson, Jørgen Bredøl, Casper Moser, Bjarne Lund Olsen og Søren Holme.

Klik her for at hente vedtægterne eller forretningsorden for generalforsamlinger.

 

Økonomisk støtte til medlemmer og klubber

Klubber eller en samlet gruppe af medlemmer i Dansk Metal Tele Øst, vil hvert kalenderår kunne søge om tilskud, til afholdelse af generalforsamling eller anden sammenkomst. Dog max 5000.-

For at komme i betragtning til modtage et tilskud, skal størstedelen af klubben/deltagerne være medlem af Dansk Metal Tele Øst.

Ved ansøgning skal ansøgningsskemaet udfyldes samt vedlægges en deltagerliste med navn samt fødselsdato.


Teleforeningen kan derudover ansøges om støtte ud fra vedtægternes §3. Ansøgning sendes til kasserer Hanne Trebbien ved at benytte mailadressen hatr(at)danskmetal.dk eller sendes med post til Teleforeningen, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, att. Hanne Trebbien