Forslag som behandles på generalforsamlingen den 28. oktober 2020 kan downloades - klik på filen nedenfor:

Indkaldelse til generalforsamling i Teleforeningen

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17.30, i Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V.

Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigenter
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. Protokol
  4. Beretning
  5. Godkendelse af årsregnskabet
  6. Fastsættelse af kontingent 
  7. Vedtægtsændringer
  8. Valg af bestyrelse
  9. Godkendelse af statsautoriseret revisor
  10. Eventuelt


Vel mødt

Bestyrelsen


Tilmelding nødvendig:

Ved at tilmelde dig via dette link, bliver du tilmeldt generalforsamlingerne i såvel Teleforeningen som Dansk Metal Tele Øst.Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden, indkomne forslag og vedtægtsændringer vil være tilgængelig på Teleforeningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen. Regnskab kan rekvireres ved henvendelse på Teleforeningens adresse.


Opdateret den 14. oktober 2020 kl. 13:46:
Klik nedenfor for at downloade materialet som behandles på generalforsamlingen den 28. oktober 2020: