• slide

Resultat af afstemning om salg af Immerkær

Afstemningen sluttede mandag den 16. marts 2020 kl. 12:00. Det blev et Ja til salget af Immerkær.

Nedenfor gengiver vi resultatet: 

Ja

744

94,777%

Nej

41

5,223%

Ugyldige stemmer

0

0,000%

Total antal stemmer

785

100,000%Total antal lgere

2.462

100,000%

Antal vælgere der har stemt digitalt

785

31,885%

Antallgere med gyldig stemmeafgivelse

785

31,885%Teleforeningen

Om Teleforeningen

Teleforeningen blev oprettet den 19. marts 2003.


Foreningens støtter aktiviteter for medlemmer samt socialpolitiske aktiviteter. Det kan være skovtur for pensionister, bowlingstævne, fodboldstævne, julefest eller andre spændende aktiviteter. Foreningen udbetaler også begravelseshjælp. Foreningen støtter tillidsvalgtes uddannelse for at styrke dem i deres daglige arbejde.

Bestyrelsen består af formand John Schwartzbach, kasserer Hanne Trebbien, Robert Larsson, Jørgen Bredøl, Brian Henning Svendsen, Bjarne Lund Olsen og Svend-Erik Nielsen.

Klik her for at hente vedtægterne eller forretningsorden for generalforsamlinger.

Teleforeningen kan ansøges om støtte ud fra vedtægternes §3. Ansøgning sendes til kasserer Hanne Trebbien ved at benytte mailadressen hatr@danskmetal.dk eller sendes med post til Teleforeningen, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, att. Hanne Trebbien