• slide

Indkaldelse til generalforsamling i Teleforeningen

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17.30, i Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V. Opdateret den 14. oktober 2020 med forslag som behandles på generalforsamlingen.

Læs mere - klik her!Teleforeningen

Om Teleforeningen

Teleforeningen blev oprettet den 19. marts 2003.


Foreningens støtter aktiviteter for medlemmer samt socialpolitiske aktiviteter. Det kan være skovtur for pensionister, bowlingstævne, fodboldstævne, julefest eller andre spændende aktiviteter. Foreningen udbetaler også begravelseshjælp. Foreningen støtter tillidsvalgtes uddannelse for at styrke dem i deres daglige arbejde.

Bestyrelsen består af formand John Schwartzbach, kasserer Hanne Trebbien, Robert Larsson, Jørgen Bredøl, Brian Henning Svendsen, Bjarne Lund Olsen og Svend-Erik Nielsen.

Klik her for at hente vedtægterne eller forretningsorden for generalforsamlinger.

Teleforeningen kan ansøges om støtte ud fra vedtægternes §3. Ansøgning sendes til kasserer Hanne Trebbien ved at benytte mailadressen hatr@danskmetal.dk eller sendes med post til Teleforeningen, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, att. Hanne Trebbien