• slide

Teleforeningen

Generalforsamling den 26. oktober 2019
Læs indkaldelsen - klik her 

Om Teleforeningen

Teleforeningen blev oprettet den 19. marts 2003.


Foreningens støtter aktiviteter for medlemmer samt socialpolitiske aktiviteter. Det kan være skovtur for pensionister, bowlingstævne, fodboldstævne, julefest eller andre spændende aktiviteter. Foreningen udbetaler også begravelseshjælp. Foreningen støtter tillidsvalgtes uddannelse for at styrke dem i deres daglige arbejde.

Bestyrelsen består af formand John Schwartzbach, næstformand Jørgen Hansen, kasserer Hanne Trebbien, Robert Larsson, Jørgen Bredøl, Kenneth Mortensen, Brian Henning Svendsen og Svend-Erik Nielsen.

Klik her for at hente vedtægterne eller forretningsorden for generalforsamlinger.

Teleforeningen kan ansøges om støtte ud fra vedtægternes §3. Ansøgning sendes til kasserer Hanne Trebbien ved at benytte mailadressen hatr@danskmetal.dk eller sendes med post til Teleforeningen, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, att. Hanne Trebbien